Operators on Automata

`aut + aut` [add](automaton.add.ipynb) Sum (disjunction)
`aut * weight` [rweight](automaton.rweight.ipynb) Right scalar product
`weight * aut` [lweight](automaton.lweight.ipynb) Left scalar product
`~aut` [complement](automaton.complement.ipynb) Complement
`aut & aut` [conjunction](automaton.conjunction.ipynb) Conjunction (synchronized product)
`aut & num` [conjunction](automaton.conjunction.ipynb) Repeated conjunction
`aut % aut` [difference](automaton.difference.ipynb) Set difference
`aut * aut` [multiply](automaton.multiply.ipynb) Product (concatenation)
`aut ** num` [multiply](automaton.multiply.ipynb) Repeated multiplication
`aut ** (min, max)`
`aut | aut` [tuple](automaton.tuple.ipynb) Cartesian product
`aut(word)` [evaluate](automaton.evaluate.ipynb) Evaluate