Special

Semantic search

Title Authors Published in Date
newton.21.els A Portable, Simple, Embeddable Type System Jim Newton, Adrien Pommellet Proceedings of the 14th European Lisp Symposium (ELS) 26 April 2021
boutry.21.dgmm.2 A New Matching Algorithm between Trees of Shapes and its Application to Brain Tumor Segmentation Nicolas Boutry, Thierry Géraud Proceedings of the IAPR International Conference on Discrete Geometry and Mathematical Morphology (DGMM) 2 March 2021
boutry.21.dgmm.3 Stability of the Tree of Shapes to Additive Noise Nicolas Boutry, Guillaume Tochon Proceedings of the IAPR International Conference on Discrete Geometry and Mathematical Morphology (DGMM) 2 March 2021
boutry.21.dgmm.1 An Equivalence Relation between Morphological Dynamics and Persistent Homology in n-D Nicolas Boutry, Thierry Géraud, Laurent Najman Proceedings of the IAPR International Conference on Discrete Geometry and Mathematical Morphology (DGMM) 2 March 2021
boutry.21.media Deep Learning for Detection and Segmentation of Artefact and Disease Instances in Gastrointestinal Endoscopy Sharib Ali, Mariia Dmitrieva, Noha Ghatwary, Sophia Bano, Gorkem Polat, Alptekin Temizel, Adrian Krenzer, Amar Hekalo, Yun Bo Guo, Bogdan Matuszewski, Mourad Gridach, Irina Voiculescu, Vishnusai Yoganand, Arnav Chavan, Aryan Raj, Nhan T Nguyen, Dat Q Tran, Le Duy Huynh, Nicolas Boutry, Shahadate Rezvy, Haijian Chen, Yoon Ho Choi, Anand Subramanian, Velmurugan Balasubramanian, Xiaohong W Gao, Hongyu Hu, Yusheng Liao, Danail Stoyanov, Christian Daul, Stefano Realdon, Renato Cannizzaro, Dominique Lamarque, Terry Tran-Nguyen, Adam Bailey, Barbara Braden, James East, Jens Rittscher Medical Image Analysis 24 February 2021
kirszenberg.21.dgmm Going beyond p-convolutions to learn grayscale morphological operators Alexandre Kirszenberg, Guillaume Tochon, Élodie Puybareau, Jesus Angulo Proceedings of the IAPR International Conference on Discrete Geometry and Mathematical Morphology (DGMM) 16 February 2021
chen.21.dgmm Combining Deep Learning and Mathematical Morphology for Historical Map Segmentation Yizi Chen, Edwin Carlinet, Joseph Chazalon, Clément Mallet, Bertrand Duménieu, Julien Perret Proceedings of the IAPR International Conference on Discrete Geometry and Mathematical Morphology (DGMM) 16 February 2021
bloch.21.dgmm On Some Associations Between Mathematical Morphology and Artificial Intelligence Isabelle Bloch, Samy Blusseau, Ramón Pino Pérez, Élodie Puybareau, Guillaume Tochon Proceedings of the IAPR International Conference on Discrete Geometry and Mathematical Morphology (DGMM) 16 February 2021
kim.20.media PAIP 2019: Liver Cancer Segmentation Challenge Yoo Jung Kim, Hyungjoon Jang, Kyoungbun Lee, Seongkeun Park, Sung-Gyu Min, Choyeon Hong, Jeong Hwan Park, Kanggeun Lee, Jisoo Kim, Wonjae Hong, Hyun Jung, Yanling Liu, Haran Rajkumar, Mahendra Khened, Ganapathy Krishnamurthi, Sen Yang, Xiyue Wang, Chang Hee Han, Jin Tae Kwak, Jianqiang Ma, Zhe Tang, Bahram Marami, Jack Zeineh, Zixu Zhao, Pheng-Ann Heng, Rudiger Schmitz, Frederic Madesta, Thomas Rosch, Rene Werner, Jie Tian, Matteo Bovio, Xiufeng Zhang, Yifeng Zhu, Se Young Chun, Won-Ki Jeong, Peom Park, Jinwook Choi, Élodie Puybareau Medical Image Analysis 10 November 2020
xiong.20.media A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting the Left Atrium from Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Younes Khoudli, Thierry Géraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao, Élodie Puybareau Medical Image Analysis 10 November 2020